Geschiedenis

Ruim 30 jaar
service en kwaliteit

Geschiedenis

Het begint allemaal in 1984 als Jo Rutten, in zijn hoedanigheid als werkplaatschef, het autobedrijf Th. M. van Haren B.V. te Wijchen overneemt van zijn toenmalige werkgevers.

Volvo dealerschap

Na de overname door Jo ligt al snel de volledige focus op het Volvo dealerschap. Na de 1e verbouwing in 1985, de naamsverandering naar Autobedrijf Jo Rutten Wijchen B.V. in 1988 en de 2e verbouwing in 1992, wordt in dat jaar ook, als laatste dealer in Nederland, het officiële Volvo A-dealerschap verworven. Dit is ook de periode waarin de huidige directeuren hun intrede doen, in 1989 Harold Rutten en in 1991 Harm Rutten. Nadat zij hun atheneum succesvol hebben doorlopen, stemmen zij hun vervolgstudie af op de intrede in het autobedrijf door de IVA-A opleiding in Driebergen te volgen.

Twee generaties Rutten

Onder leiding van twee generaties Rutten vindt er in de jaren negentig een constante groei plaats. Met twee jonge ambitieuze ondernemers binnen het bedrijf, wordt er in die jaren druk gezocht naar schaalvergroting. Dat resulteert, in nauw overleg met Volvo Nederland, in drie overnames in korte tijd. In 1999 wordt het Volvo dealerschap in Venlo verworven en in 2001 vindt de verhuizing plaats van Wijchen naar Boxmeer. Vervolgens wordt in december 2001 wordt het dealerschap in Weert overgenomen en in januari 2002 het dealerschap in Roermond. In 2021 worden de locaties Weert en Roermond samengevoegd in een nieuwe locatie te Echt gelegen aan de A2 en A73.

Familieonderneming met passie voor Volvo en vrije tijd

De Volvo Rutten Groep bestaat tot op heden uit een familieonderneming waarin mensen in hun passie voor Volvo en vrije tijd de hoofdrol spelen. Dit zijn daarnaast onze belangrijkste peilers voor een continuerend succesvolle organisatie. Wij streven naar een voortdurende door-ontwikkeling en optimalisatie van onze bedrijven en zorgen dat we kansen vanuit de markt tijdig zien en benutten om zo dé ideale partner te zijn (en blijven) op het gebied van mobiliteit. Naast de vestigingen van Volvo bestaat de Rutten Groep ook uit een tweetal caravan, camper- en vouwwagenbedrijven; Rutten Ridderbeks (sinds 2021) en Vinken Asten (sinds 2023).