DE VOLVO CLUBBONUS SPELREGELS

De Volvo Clubbonus is een bonus van € 1.000 die Volvo Car Nederland B.V. uitkeert aan een hockeyvereniging indien een lid van die vereniging een nieuwe Volvo koopt of least bij een erkende Volvo-dealer. Die Volvo-dealer moet op zijn beurt weer een structurele samenwerking (minimaal 2 jaar) hebben met de betrokken hockeyvereniging.

De spelregels voor uitkering van de Volvo Clubbonus zijn:

1) Een nieuwe auto wordt verkocht of geleased aan een lid van de vereniging of ouder van een jeugdlid van de vereniging.

2) Een koper kan aantonen lid te zijn van de vereniging of (1e verwant) ouder van het jeugdlid om in aanmerking te komen voor de Volvo Clubbonus. De koper/lessee is tevens de berijder van de auto en kan de Volvo Clubbonus eenmalig aanvragen.

3) a) Vereniging bevestigt de lidmaatschapsgegevens van koper aan de Volvo-dealer via het overdrachtsformulier. b) De aanvraag van de Volvo Clubbonus inclusief correct ingevulde formulieren moet ingediend zijn bij Volvo Car Nederland B.V. binnen een half jaar na levering van de auto.

4) Er bestaat een structurele samenwerking tussen Volvo-dealer en de vereniging voor een periode van minimaal 2 jaar. De voorwaarden van deze samenwerking staan vermeld in artikel 2 van het Volvo Clubbonus contract.

5) Er dient sprake te zijn van een geldig Volvo Clubbonus contract tussen de vereniging en de Volvo-dealer op het moment van de orderovereenkomst.

6) De rechten die voortvloeien uit de structurele samenwerking moeten voldoen aan een aantal punten die staan beschreven in artikel 6 van het Volvo Clubbonus contract.

7) Volvo Car Nederland B.V. zal het Volvo Clubbonus contract, welke de basis vormt van de structurele samenwerking, op voorhand beoordelen en goedkeuren en dit formeel aan de Volvo-dealer bevestigen.

8) De Volvo Clubbonus is een initiatief van Volvo Car Nederland B.V. Externe communicatie omtrent deze bonus dient altijd afgestemd te worden met Volvo Car Nederland B.V.

9) De Volvo Clubbonus zal ten goede komen aan de jeugdopleiding van de club.

10) Volvo Car Nederland B.V. zal na aflevering van de auto en het door de dealer ingestuurde overdrachtsformulier met bescheiden, € 1.000 excl. BTW crediteren aan de Volvo-dealer.