DE VOLVO CLUBBONUS SPELREGELS

De Volvo Clubbonus is een bonus die Volvo Car Nederland B.V. uitkeert aan een hockeyvereniging indien een lid van die vereniging een nieuwe Volvo koopt of least bij ons als erkend Volvo-dealer. De Volvo Clubbonus is ook van toepassing indien er een Care by Volvo-abonnement wordt afgesloten.

Wij nemen onze rol als partner van de Nederlandse hockeysport serieus. Daarom vinden we het belangrijk om zichtbaar te zijn in de regio, daar waar de hockeyverenigingen en de Volvo-dealers midden in de hockeysamenleving staan. Voor een groot aantal dealers en hockeyverenigingen belonen we sinds 2010 de samenwerking met de Volvo Clubbonus.

Hoe het werkt:
Een hockeyvereniging die partnership heeft met Volvo Rutten, ontvangt een bonus van € 1.000,- bij aankoop of lease van een nieuwe Volvo of door het afsluiten van een Care by Volvo-abonnement door een lid dan wel ouder/verzorger van een lid. Daarnaast geven we nu ook € 500,- bonus aan een hockeyvereniging bij aankoop van een Volvo Selekt Occasion* door een lid dan wel ouder/verzorger van een lid.

Die Volvo-dealer moet op zijn beurt weer een structurele samenwerking hebben met de betrokken hockeyvereniging.

 

De spelregels voor uitkering van de Volvo Clubbonus zijn:

1) Een nieuwe auto wordt verkocht of geleased aan een lid van de vereniging of ouder van een jeugdlid van de vereniging. De Volvo Clubbonus is ook van toepassing bij aanschaf van een Care by Volvo-abonnement.

2) Een koper kan aantonen lid te zijn van de vereniging of (1e verwant) ouder van het jeugdlid om in aanmerking te komen voor de Volvo Clubbonus. De koper/lessee is tevens de berijder van de auto en kan de Volvo Clubbonus eenmalig aanvragen.

3) a) Vereniging bevestigt de lidmaatschapsgegevens van koper aan de Volvo-dealer via het overdrachtsformulier. b) De aanvraag van de Volvo Clubbonus inclusief correct ingevulde formulieren moet ingediend zijn bij Volvo Car Nederland B.V. binnen twee weken na registratiedatum van de auto.

4) Er bestaat een structurele samenwerking tussen Volvo-dealer en de vereniging voor een bepaalde periode. De voorwaarden van deze samenwerking staan vermeld in het Volvo Clubbonus contract.

5) Er dient sprake te zijn van een geldig Volvo Clubbonus contract tussen de vereniging en de Volvo-dealer op het moment van de orderovereenkomst.

6) De rechten die voortvloeien uit de structurele samenwerking moeten voldoen aan een aantal punten die staan in het Volvo Clubbonus contract.

7) Volvo Car Nederland B.V. zal het Volvo Clubbonus contract, welke de basis vormt van de structurele samenwerking, op voorhand beoordelen en goedkeuren en dit formeel aan de Volvo-dealer bevestigen.

8) De Volvo Clubbonus is een initiatief van Volvo Car Nederland B.V. Externe communicatie omtrent deze bonus dient altijd afgestemd te worden met Volvo Car Nederland B.V.

9) De Volvo Clubbonus wordt geoormerkt voor de jeugdopleiding of een duurzaamheidsinitiatief van de betrokken vereniging.

10) Volvo Car Nederland B.V. zal na aflevering van de auto en het door de dealer ingestuurde overdrachtsformulier met bescheiden, € 1.000 of € 500 excl. BTW of crediteren aan de Volvo-dealer.

*Zolang Volvo Cars Nederland deze actie mogelijk maakt